‘Veel grote gemeenten weten niet waar asbestdaken liggen’

0

Veel grote gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen en of dit gevaarlijk is voor de omwonenden, blijkt uit een enquête van het televisieprogramma Kassa onder de 50 grootste gemeenten in Nederland.

Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben volgens het onderzoek er 8 de asbestdaken op woningen in kaart.

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Vrijkomende asbestvezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadigde asbestdaken moeten met voorrang worden aangepakt, stelt de vooraanstaande asbestdeskundige Otto Hegeman in het programma.

De overheid wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Circa 30 gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld.

 

Bron: Nu.nl

delenShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Comments are closed.