PIR isolatie fors duurder en oplopende levertijden

0

PIR isolatie fors duurder door grote tekorten

Door grote tekorten aan een van de belangrijkste grondstoffen, Methyleendifenyldi-isocynaat (MDI), zijn de prijzen van de PIR isolatie de laatste maanden al zo’n 20% gestegen.
Ook de levertijden van PIR-isolatie lopen als gevolg van de tekorten enorm op. Levertijden van 8 tot 10 weken zijn inmiddels al meer regel dan uitzondering en het eind van de deze ongekende situatie is nog niet in zicht.

Oorzaak situatie:
Er zijn een aantal oorzaken bekend waardoor deze situatie is ontstaan, zoals:
– Explosie en brand productie MDI bij BASF Duitsland
– Bedrijfsongeval(len) productie MDI bij Wanhua China
– Toenemende vraag MDI wereldwijd
– Vertraging uitbreiding productiecapaciteit MDI bij DOW en BASF

Gevolgen situatie:
Als gevolg van genoemde oorzaken bij 3 van de 4 grote fabrikanten van MDI is er een tekort aan capaciteit en is er schaarste ontstaan. Producenten van PIR isolatie beschikken hierdoor over verminderde aanvoer en worden geconfronteerd met directe prijsverhogingen van deze grondstof.
Producenten van PIR isolatie kunnen ervoor kiezen de levertijden enigzins beheersbaar te houden door zoveel mogelijk beschikbare MDI in te kopen. In dit geval betalen zij een fors hogere prijs wat direct doorbelast wordt naar de eindgebruiker. Het alternatief is niet of minder produceren om de ontwikkelingen af te wachten met als gevolg dat projecten mogelijk moeten worden stilgelegd door tekorten aan isolatie.

Verwachtingen:
De verwachting voor de komende 2 – 3 maanden is dat er opnieuw prijsverhogingen worden aangekondigd. Stijgingen van ca. 15 – 20% zijn niet ondenkbaar. Of levertijden nog verder gaan oplopen valt moeilijk te zeggen.

Producenten en leveranciers waarschuwen massaal rekening te houden met deze bizarre situatie en terughoudend te zijn met calculaties, orderbevestigingen en projectplanningen. Ondanks de uiterste inspanning die door een ieder wordt geleverd om de schade zoveel mogelijk te beperken is er geen enkele zekerheid m.b.t. leveringen en de verdere prijsontwikkeling van de isolatie.

 

 

Comments are closed.